ความสัมพันธ์ระหว่างผื่นแพ้ผิวหนังกับความเครียด

ผื่นแพ้ผิวหนังเป็นภาวะที่ผิวหนังมีการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกที่ไม่ได้พบเฉพาะในเด็ก แต่พบในผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน

ผื่นแพ้ผิวหนังอาจสัมพันธ์กับปัญหาทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ และโรคบุคลิกภาพแปรปรวน จากสาเหตุหลายประการที่สัมพันธ์กับผื่นแพ้ผิวหนัง ความเครียดทางด้านจิตใจถือเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างยิ่ง 

เมื่อผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบเผชิญกับอาการคันรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเครียด ก็ยากที่จะไม่เกา จึงทำให้ผื่นแพ้ผิวหนังรุนแรงและคันมากขึ้น เกิดเป็นวงจรคันและเกาที่ทำให้

ภาวะวิตกกังวลสูงคงอยู่ยาวนาน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ลดลง

เทคนิคจัดการความเครียด 

วิธีบางส่วนต่อไปนี้สามารถจัดการความเครียดได้ 

  1. คอยสังเกตสัญญาณของความเครียด 
     
  2. เล่นโยคะ หรือออกกำลังกาย 2 ถึง 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 60 ถึง 90 นาที ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความรู้สึกของสุขภาวะ
     
  3. หาการสนับสนุนทางสังคมที่ตรงกับความต้องการด้านจิตใจของคุณ 
     
  4. การหัวเราะ การมีอารมณ์ขันที่ดีเป็นกลไกที่ดีในการรับมือกับความเครียด