ผลิตภัณฑ์ยา บีแพนเธน เฟิร์สเอด ครีม

ผลิตภัณฑ์ยา บีแพนเธน เฟิร์สเอด ครีม

บีแพนเธน เฟิร์สเอด ครีม มีตัวยาฆ่าเชื้อและสมานผิว

ประกอบด้วย
0.5% คลอเฮกซิดิน ไดไฮโดรคลอไรด์ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.0% เด็กซ์แพนธีนอลหรือโปรวิตามิน บี5 ช่วยกระตุ้นการสมานผิว

Size 30 g