เข้าใจผิวคุณ

ผิวของเรา เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ที่ช่วยปกป้องเราจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ผิวยังช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือสิ่งที่เรารัก คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผิวของคุณ และความผิดปกติบางอย่างของผิว

Preventing the development of stretch marks

Help prevent the development of stretch marks with Bepanthen Stretch Mark Cream

 

Bepanthen Stretch Mark Cream

Bepanthen Stretch Mark Cream was developed using the latest scientific findings on stretch marks. It can be used throughout pregnancy and breastfeeding to help prevent the development of stretch marks and to nourish and moisturise the skin.

Bepanthen Stretch Mark Cream is:

  • Free from colouring
  • Free from preservatives
  • Dermatologically tested
  • Hypoallergenic

Key ingredients of Bepanthen Stretch Mark Cream

Centella Asiatica

A tropical plant known to help prevent the development of stretchmarks by stimulating the production of collagen and elastin fibres, helping to maintain skin firmness.

This extraordinary natural ingredient addresses the main cause of stretch marks – weakness in the surface tissue – leaving the skin stronger and more supple.

Pro-vitamin B5 and glycerin

To moisturise and deeply hydrate the skin, leaving it smooth, soft and elastic. Provitamin B5 and glycerine are proven to nourish and moisturise the skin, helping to make it more supple.

Lipids

Derived from pure olive oil to help maintain the natural protective layer of skin.

Easy-to-use bottle

The built-in pouch and pump action creates a vacuum inside the bottle when you press down. You’ll know that the bottle is empty when no more product is released. This reduces waste and means you can use the bottle with just one hand.

Bepanthen baby cream helps deal with nappy rash.

How to apply Bepanthen Stretch Mark Cream

Apply evenly to stretchmark prone areas – stomach, chest, hips and buttocks – twice a day, in the morning and evening. For best results, use from the very beginning of pregnancy, and continue to use after you’ve had your baby.

Massage tips

Massaging Bepanthen Stretch Mark Cream into your skin from the second trimester onwards can be enjoyable and calming. With flat palms, gently massage your abdomen, breasts, hips and buttocks in a circular motion, to promote circulation, relaxation and to help you sleep. Be particularly gentle on the bump itself, as the developing baby may be aware of the movements, especially later in your pregnancy. In the third trimester, combining this massage technique with speaking or singing to your unborn child can help deepen your maternal bond.